БЭЛЭНЧЛЭХ I

Уулгамчлах, хүний аашлан хэлж, ярихыг санаандгүйгээр дуурайх, уулга алдах.

Ижил үг:

БЭЛЭНЧЛЭХ II