бэлэн үг цээжинд, билүү чулуу ууланд
/ зүйр цэцэн үг /

цэцэн цэлмэг үгтэй гэсэн санаа