АГСРУУЛАХ I

1. Уур омгийг нь гааруулах, агсруу занг нь хөдөлгөх;


2. Агсам хүнд дайрагдах;
3. Гэрийн нохой зэргийг боорлуулах;
4. [шилжсэн] Мориныхоо агсам занг хөдөлгөх - Үүл шиг өтгөн тоос манаруулсан, уул шиг бүдүүн морио агсруулсан хоёр баатар хойноос минь элдэнэ. дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

АГСРУУЛАХ II