АГТ II

Эмээлийн дотор этгээд нурууны журмын хөндий, хоёр хонхны хоорондох хэсэг: эмээлийн агт (эмээлийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АГТ I

АГТ III: