бөхийтөл бөгс нь гарч, гэдийтэл гэдэс нь гарах
/ зүйр цэцэн үг /
а. Ядуу тарчиг байдал; б. Хэчнээн нууж далдлавч илрэх байдал