АРЧИМ

Уртыг хэмжих нэгж, бараг 0,711 мм, өргөндөө арчим өргөн, өндөртөө тэнгэрт хүрэм болж мэдэгдэв.