сибирь балдаргана

цэцэг шаравтар, тэдгээрийн дэлбийн хэлтэс хэмжээгээрээ ижил, голын эргийн чийглэг нуга, сөөгөн ширэнгэд ургана, хортой гэх боловч үхэр зундаа дунд дэлгэрэнгүй...