МАНАГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Маасайх, малийх, малилзах: манаганаж инээх (маасайтал инээх, малийтал инээх).