МАЛГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Халзан, мэлзэн: мал малгар толгой (мэлзэн халзан толгой).