БУШХАГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Год - Арьс элдэхдээ хөвөө бушхагийг нь сайн анхаараарай. дэлгэрэнгүй...


2. Санчиг - Бушхагийн чинь үс цайтал зангаараа гэсэн юм. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...