БУУРГАЙДАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Амыг модоор хөшиж ангайлгах буюу нүхэн доторх юмыг модоор гогдон авах - Сэржмаатай хоёул амыг нь дэлгэрэнгүй.... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.