ЯГУУХАН

Зугуухан, аажимхан, алгуурхан: ягуухан шиг (зугуухан шиг) - Ягуухан шиг газар аваад байгаа хүн дэлгэрэнгүй...Ч.Чимид. Хавар намар., ягуухан мацах (өндөр юм руу зугуухан мацах).