ЯГУУЛАХ
/ хуучирсан /

Ятган сэнхрүүлэх, учирлах: ягуулан хэлэх (учирлан, сэнхрүүлэн хэлэх) - Ягуулж хэлсний хариуд дэлгэрэнгүй... Ч.Алтангэрэл. Монгол зохиолчдын төвөдөөр бичсэн бүтээл.