яаралгүй идэх

сандралгүй, өөрийн ая тааваараа хоолоо идэх