ЮҮТГЭХ
/ хуучирсан /

Нөгчөөх, үгүй болгох - Эрхэм чи минь энэ төрлийн урьдахыг юүтгээд, ээжийн савыг эрж олоод … дэлгэрэнгүй...