юнгар арчих
/ шашин /
тарнийн хүчээр шид оруулсан юнгарыг сүрчин шидэж чөтгөр шулмыг дарах шашны нэгэн зан үйл, арга