эрэмгий бөх
хүч тэнхээ, овсгоо самбаа сайтай бөх бөх