ЭРЧЛЭХ II

Утас мэтийн урт нарийн зүйлийг нийтгэх томох эрчтэй болгох - Дорж ... даавууг томж, эрчилсэн гогцоо гаргаад цонхны дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., утас эрчлэх (нарийн утсыг нийтгэх).

Ижил үг:

ЭРЧЛЭХ I

ЭРЧЛЭХ III