ЭРЧИХ

Мартсан үйл явдлыг дахин дахин бодох санах - Эрчсэн хилэнг буун дуу өөртөө татав. Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол.