элэг нэгтэй
а. Садан төрлийн барилдлага бүхий; б. [шилжсэн] Санаа зорилго нэгтэй