ЭЗЭРХИЙЛЭХ

Эзэрхэг, түрэмгий зан, байдал гаргах: түрэмгийлэн эзэрхийлэх (бусдын эрх чөлөө, газар нутаг, эд дэлгэрэнгүй...