ЭЗЭНТЭЙ

1. Эзэн байгаа, харж хамгаалах хүнтэй - Буух эзэнтэй, буцах газартай. ААЗ., эзэнтэй мал (харж хандах хүнтэй мал) - Таних танихгүй айлуудын мал эзэнтэй эзэнгүй ирнэ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр;


2. Хүн, амьтны оршин амьдардаг нутаг.