ЭВШЭЭЛГЭХ

1. Хүн амьтан ядарч алжааснаас өөрийн эрхгүй эвшээх - Шөнө дунд өнгөрч, ойр ойрхон эвшээлгэн, суудал дээрээ тэсэж дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;


2. Нарийн хөвчтэй юмнаас татаж чангаах: нум эвшээлгэх (нумыг барьж хөвчнөөс нь үгтээх).