ШИРМЭЛ II

Улайтгах давтах зэргээр хатуужуулсан төмөр: ширмэл төмөр (улайтган давтаж хатуужуулсан төмөр).

Ижил үг:

ШИРМЭЛ I