ШИРМЭЛ I

Ширж оёсон юм: ширмэл гутал (ширж оёсон гутал) - Цэргүүд, даагдахгүй хүнд ширмэл гутлуудаа пар дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., ширмэл ул (ширж оёсон монгол гутлын ул) - Монгол цэргүүд ээтгэр хошуут ширмэл улт гутал өмсжээ. Л.Түдэв. Уулын үер., ширмэл үүд (эсгийгээр ширж хийсэн үүд) - Буянцай цас тоос шингэсэн ширмэл үүд сөхөж, босгыг нь алхахдаа намхан тотго тас хийтэл мөргөөд хоёр унь унагачхав. Б.Нямаа. Арандалынхан., ширмэл хүрэм (ширж оёсон хүрэм), ширмэл ширдэг (ширж оёсон ширдэг) - Бусад зайд хуучин муусайн ширмэл ширдэг, уранхай тасархай хөм зэргийг дэвсжээ. Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн.

ширмэл гутал ширж оёсон гутал
ширмэл ул ширж оёсон монгол гутлын ул
ширмэл үүд эсгийгээр ширж хийсэн үүд
ширмэл хүрэм ширж оёсон хүрэм
ширмэл ширдэг ширж оёсон ширдэг
Ижил үг:

ШИРМЭЛ II