ШИРТВЭЛЗЭХ

1. Хялбалзан харах;


2. Морь малын явахдаа ийш тийш хялмалзан харах.