ШИРЛЭХ

Юмыг ширээр боож бэхлэх: авдар ширлэх (авдрыг ширээр боож бэхлэх), хэнгэрэг ширлэх дэлгэрэнгүй...

авдар ширлэх авдрыг ширээр боож бэхлэх
хэнгэрэг ширлэх хэнгэргийг ширээр боож бэхлэх
нүүрээ ширлэх а. Хатуу сэтгэл гаргах, хүн чанаргүй загнах; б. Бусдын өмнөөс нүүрээ улайлгах