ШИРЛҮҮЛЭХ
/ хуучирсан /

Урьдын цагт хэрэгтэнг үхрийн нойтон шир нөмөргөөд хатаах цээрлэл - Замд хэдэн дөнгөтэй хүн бас нэг ширлүүлсэн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.