ШИРИГ

Чийгтэй газар шигүү ургасан тачир ногоо, зүлэг, ширэг.