ШИРГЭХ

1. Шингэн зүйлийн буцлах, халах зэргээс болж уур болон дэгдсээр үгүй болох: булаг ширгэх (булгийн ус дэлгэрэнгүй...


2. Малын сүү шим татрах, багасах, үгүй болох: ингэ ширгэх (ингэний сүү татрах), үнээ ширгэх (үнээний сүү багасах, дэлгэрэнгүй...
3. Амьтны нүд хонхойж, эцэж турах, хатах: нүд нь ширгэх (хүн, амьтны ихэд турж эцсэнээс нүд нь хонхойж эцэж, турах) - Түлхүүрийг дэлгэрэнгүй... Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., *нүдээ ширгэтэл харах (маш их харуулдан хүлээх), *ухархай нь ширгэх (а. Нүд нь цохрох; б. Маш их унтах; в. Ихэд эцэж турах);

4. [шилжсэн] Унтах.

булаг ширгэх булгийн ус үгүй болох
горхи ширгэх горхины ус хатах
ус ширгэх усгүй болох, буцалсаар уурших
цай ширгэх цай буцалсаар үгүй болох
шөл ширгэх шөл буцалсаар үгүй болох
ширгэсэн горхи ус нь багасаж, үгүй болсон горхи
ширгэсэн шанд ус нь татарсан болон үгүй болсон шанд
ингэ ширгэх ингэний сүү татрах
үнээ ширгэх үнээний сүү багасах, татрах
хонь ширгэх хонины сүү багасах
нүд нь ширгэх хүн, амьтны ихэд турж эцсэнээс нүд нь хонхойж эцэж, турах
нүдээ ширгэтэл харах маш их харуулдан хүлээх
ухархай нь ширгэх а. Нүд нь цохрох; б. Маш их унтах; в. Ихэд эцэж турах