ШИРГЭШГҮЙ

Ширгэж дуусашгүй барагдашгүй, яндашгүй: ширгэшгүй ундарга (дуусашгүй ундарга).