ШИМЭРС
/ ургамал /

шимэрс тарвалж (нэг зүйл өвс).