ШИМЭЛЗЭН
/ амьтан /

Харцгайтай адилхан, өнгө хар бараан, толгойдоо цагаан махан өвөгтэй нэгэн зүйл шувуу.