ШИМЭЛДЭГ III

Өөхийг шараахад үлдсэн хог, шараг: өөхний шимэлдэг (өөхийг хайлахад үлдсэн хог, шараг).