гүйцэд шарагдах ~ болтол шарагдах
хоол унд бүрэн хайрагдах