ШАГЛААТАЙ

Ойрхон жигд, нарийн оёсон - Мяндсан шаглаатай оймс өмсжээ. С.Эрдэнэ. Малын дэлгэрэнгүй...