ШАВХРУУЛАХ II

Шавахуулах, шавхрагдах.

Ижил үг:

ШАВХРУУЛАХ I