ШАВХУУЛАХ

1. Шавхах үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Шавхагдах, дуусгах: цай шавхуулах (цайг дуусгах).