ШАВХЧУУЛАХ

Савчуулах: хөлөө шавхчуулах (хоёр хөлөө солбиулан хөдөлгөх).