дурдам шаа
дурдмын адил агаад шаагийн ар болгон нэхсэнийг нь