шаа магнаг

алт, мөнгөн утас оруулж магнаг адил хээ гарган нэхсэн шаа