шаа босоо магнаг
ёслолын хувцсанд хэрэглэх нэг зүйл сайн чанарын бөс бараа