ЧӨЧИХ

1. Хэдэрлэн зөрүүд зан гаргах, хэвцэглэх: чөчих зантай (зөрүүдлэх, хэвцэглэх зантай);


2. Чөчүү, унжуу болох: дээлийн ташаа чөчих (дээлийн ташаа унжих).