ЧӨЧҮҮ

1. Хэвцэг, зөрүүд: чөчүү зан (хэвцэг, зөрүүд зан);


2. Унжуу: чөчүү хормойтой дээл (унжуу хормойтой дээл).