ЧАРДГАР

Нүцгэн, туранхай: чардгар биетэй (туранхай биетэй), чардгар хүүхэд (туранхай хүүхэд) дэлгэрэнгүй...

чардгар биетэй туранхай биетэй
чардгар хүүхэд туранхай хүүхэд