ЧАРЛААН

Чарлах дуу чимээ; бархираан, орилоон: орилоон чарлаан [хоршоо] (орилох бархирах их чимээ), дэлгэрэнгүй...

орилоон чарлаан орилох бархирах их чимээ