ЧАЛХГҮЙ

Тамир тэнхээ муутай: чалхгүй харагдах (тамир тэнхээ муутай харагдах).