чагт мултлах өдөр
зунжин гүүгээ барьж айраг цэгээ дэлгэрснээс хойш өвлийн эхэн сард унагаа тавих өдөр, намрын адаг сарыг нохой сар гэх тул унагаа тавихгүй. харин намрын дэлгэрэнгүй...