тугалын чагт
тугалыг зэлэнд уяхад зориулж хийсэн тээг мод