ЦИЙЛИЙЛГЭХ

Цийлгэр байдалтай болгох: нүдээ цийлийлгэн муухай харах (нүдээ цийлгэр байдалтай болгон муухай дэлгэрэнгүй...